Ảnh thật của Gào – 2019

(Xem Tổng hợp phốt của Gào ở đây nhé: http://gaotanny.blogspot.com/2018/05/tong-hop-cac-phot.html)

anh xau 53.jpg

^Hình ảnh gần đây (tháng 12/2019) của Gào ở ngoài, các bạn có thấy 1 trời 1 vực so với ảnh photoshop trên Facebook không :)))

Dưới đây là 1 số ảnh năm 2019:

anh xau 59anh xau 90anh xau 11anh xau 2anh xau 3

Năm 2018:

 38786284_141132030125899_5778179387761360896_n

Còn đây là ảnh cũ :)))  

anh xau 23

 

49938577_388129265092049_5902427843832315904_n.jpg

Ảnh bé Bìn trên Facebook được chỉnh sửa nát mặt và thực tế ở ngoài:

1 người bạn của Tú nói về Gào. Sau đợt tấn công không thành này, Gào đã mò sang Anh (dù biết người ta đã có bạn gái), xxx cho có bầu rồi lôi Tú về Việt Nam. Từ đó (2013) Tú chỉ thất nghiệp ở nhà, xin tiền ông bà nội nuôi con

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s