Hanoimilk phá sản – tháng 5/2019

Nhân dịp Hà Tuấn Tú bị bắt, cập nhật tiếp vụ bố Tú là Hà Quang Tuấn, làm ở Hà Nội Milk (Hanoimilk) nhé. Tháng 5/2019, công ty này đã bắt đầu công bố phá sản, không thể thanh toán khoản nợ 300 tỉ với ngân hàng và nhiều nhà cung cấp, đại lý.

59830765_428855431284227_8336338656029573120_n
Báo chí đưa tin trang web của Hà Nội Milk (Hanoimilk) đã không còn hoạt động:
60236395_326580528031560_3424272791107534848_n
Còn Tú đã được ông bô xin vào làm nhân viên quèn cho 1 công ty nông sản 😆 Ôi 1 gia đình tan tành lụn bại vì dính vào chị Vũ Phương Thanh lừa đảo nặng vía 😆
hanoimilk hanoi milk sua izzy hanoimilk hanoi milk sua izzy hanoimilk hanoi milk sua izzy hanoimilk hanoi milk sua izzy hanoimilk hanoi milk sua izzy hanoimilk hanoi milk sua izzy co phieu hanoimilk hanoi milk sua izzy gao vu phuong thanh gao tanny 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s